සිංදු බිංදු


4 comments:

 1. ගීතයක ලස්සන දකින්න....
  එහි සුන්දරත්වය විදින්න....
  පෙම්බර හදවතකට හැර....
  වෙනත් කුමකට හැකි ද ? .....

  අනර්ඝයි !

  ReplyDelete
 2. කළේ පැන් ඇත නැවුම් රහ නැත
  මොකද මන්දා ලිඳට වූයේ
  පුලුස්සාගත් රොටිය කරවී
  මොකද මන්දා ලිපට වුයේ
  හදා ගත ලුණු මිරිස රහ නැත
  මොකද මන්දා දිවට වුයේ.......,

  බිරිඳ නෑ ගම ගොහින් නෑ
  ඒත් හිත හදන
  ගත නිවන
  ඒ සිනහව දකින්න නැතිකොට
  දැනෙන පාළුව මේ වගේ නෙමේද .......හ්ම් ...

  ReplyDelete

අදහස් දක්වන්න කාලය වෙන්කලාට ‍බොහොම ස්තූතියි! :)